Eksperci

Prof. dr hab. Jan F. Terelak

Specjalista w zakresie psychofizjologii i psychologii stresu oraz psychologii pracy i zarządzania

Główne kierunki działalności naukowej prof. dr hab. Jana F. Terelaka dotyczą problematyki psychologii klinicznej, metodologii badań psychologicznych, psychologii stresu, psychologii pracy i ergonomii, psychologii organizacji i zarządzania, psychologii reklamy i konsumenta.

Posiada certyfikaty z zakresu:

– psychologia kliniczna – specjalizacja II stopnia
– psychologia transportu
– psychologia lotnicza
– psychofizjologia (EEG, eyetracking, biofeedback)

W zakresie współpracy ze środowiskiem biznesu specjalizuje się w:

– doborze i selekcji stanowisk wysokiego ryzyka stresu
– doborze i selekcji na stanowiska kierownicze średniego i wysokiego szczebla
– konsultacjach w zakresie systemu motywacyjnego małych i dużych firm
– działalności eksperckiej w zakresie odwołań od diagnozy orzeczniczej pilotów i kierowców
– okoruchowej analizy skuteczności percepcji reklamy wizualnej

czytaj więcej zwiń

Elżbieta Grabarczyk

Psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i szkoleniowej, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i mediatorka.

 Jej specjalizacja dotyczy obszarów:

– pomocy psychologicznej i wsparcia dla osób pragnących lepiej zrozumieć siebie i poznać źródło swoich trudności w różnych obszarach życia, takich jak radzenie sobie z emocjami, poczucie własnej wartości, budowanie satysfakcjonujących  relacji interpersonalnych oraz adaptowanie się do zmian i kryzysów życiowych
– terapii uzależnienia i współuzależnienia
– rozwoju osobistego
– mechanizmów procesu grupowego
– problematyki stresu
– a także zagadnień będących obszarem refleksji psychologii egzystencjalnej
 
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, studentów kierunków społecznych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych dotyczących doskonalenia umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
 
Realizuje autorskie treningi i warsztaty z zakresu asertywności i komunikacji interpersonalnej, wzmacniania samooceny, budowania satysfakcjonujących relacji oraz profilaktyki uzależnień.
 
Podczas pracy z grupą korzysta z metod aktywizujących, które angażują uczestników i odwołują się do ich zasobów, osobistych doświadczeń i kreatywności.
czytaj więcej zwiń

Ewelina Adamus-Pinda

Psycholog o specjalności klinicznej, terapeuta dzieci i młodzieży oraz certyfikowany diagnosta.

Posiada doświadczenie z zakresu interwencji kryzysowej, psychologii sądowej oraz psychologii pozytywnej i dobrostanu psychologicznego.

Aktualnie specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi m.in.:

– zaburzeń lękowych
– zaburzeń nastroju
– kryzysów psychologicznych
– kulminacji trudności osobistych i zawodowych
– nadmiernego stresu i napięcia
– niskiego poczucia własnej wartości
– trudności w relacjach interpersonalnych

oraz z osobami pragnącymi poprawić jakość swojego życia, zwiększyć poczucie dobrostanu i dążących do rozwoju osobistego i samopoznania.

Ukończyła liczne szkolenia, m.in. z zakresu:

– rozwoju osobistego i mindfulness
– metod radzenia sobie ze stresem
– technik wyładowywania napięć
– wypalenia zawodowego
– Treningu Umiejętności Społecznych
– diagnozy psychologicznej
– pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami

czytaj więcej zwiń

Alicja Podolak

Psychoterapeutka w trakcie doskonalenia zawodowego w 4-letniej szkole Psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, a także specjalista psychodietetyk.

Aktualnie specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi m.in.:

– zaburzeń lękowych
– zaburzeń nastroju
– kryzysów psychologicznych
– kulminacji trudności osobistych i zawodowych
– nadmiernego stresu i napięcia
– niskiego poczucia własnej wartości
– trudności w relacjach interpersonalnych

oraz z osobami pragnącymi poprawić jakość swojego życia, zwiększyć poczucie dobrostanu i dążących do rozwoju osobistego i samopoznania.

Ukończyła liczne szkolenia, m.in. z zakresu:

– rozwoju osobistego i mindfulness
– metod radzenia sobie ze stresem
– technik wyładowywania napięć
– wypalenia zawodowego
– Treningu Umiejętności Społecznych
– diagnozy psychologicznej
– pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami

czytaj więcej zwiń

Aneta Hawryluk

Psycholog, terapeuta, Life & Biznes Coach, konsultant Mentall Toughness, trener odporności psychicznej i wykładowca akademicki.  

Zajmuje się dbaniem o dobrostan i kondycją psychiczną ludzi w biznesie. Od 10 lat prowadzi wsparcie psychologiczne oraz sesje coachingowe i szkolenia z zakresu budowania rezyliencji i wewnętrznej siły. Realizuje projekty z zakresu wellbeing’u korporacyjnego. Współpracuje z takimi firmami jak The Wellness Institute oraz Grupa Prodialog. 

Specjalizuje się w pracy z:

– chronicznym stresem
– kryzysami
– problemami emocjonalnymi 
– wypaleniem zawodowym

Klienci, z którymi współpracuje to najczęściej osoby na stanowiskach zarządczych, które pomimo odnoszonych sukcesów mają trudność w uzyskaniu balansu w życiu i odczuwania satysfakcji z podejmowanych działań. Jest miłośniczką holistycznego rozwoju i entuzjastką życia w uważności. Pracuje łącząc wiedzę psychologiczną z doświadczeniem biznesowym. 

Jest członkiem grupy szkoleniowo-badawczej Firmowe Puzzle oraz trenerem w unikatowym projekcie Biznes pod Żaglami.  
czytaj więcej zwiń

Dr Marta Marchlewska

Założycielka i kierowniczka Laboratorium Poznania Politycznego w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS. 

Specjalistka z zakresu psychometrii i analizy danych ilościowych. W swoich projektach koncentruje się na funkcjach, jakie różne formy psychologicznego zagrożenia pełnią w sposobie postrzegania świata politycznego.
 
Współautorka licznych prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, w tym: Journal of Personality, Social Psychological and Personality Science, British Journal of Social Psychology, Political Psychology. 
 
Obecnie kieruje trzema projektami: OPUS (Narodowe Centrum Nauki), Norface (Horyzont, 2020) oraz Dialog (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 
czytaj więcej zwiń

Dr Justyna Świdrak

Psycholożka społeczna prowadząca badania na styku dyscyplin, której zainteresowania obejmują głównie rzeczywistość wirtualną, teleobecność, szeroko rozumianą percepcję ciała i bólu, oraz zachowania prośrodowiskowe.
Związana z Instytutem Psychologii PAN od 2012 roku, najpierw jako studentka, a następnie pracownik. Została laureatką konkursów PRELUDIUM oraz ETIUDA finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W 2016 roku dołączyła do Experimental Virtual Environments for Neuroscience and Technology na Uniwersytecie w Barcelonie, gdzie prowadzi badania nad chronicznym bólem oraz wirtualnym dotykiem interpersonalnym. Od 2020 roku pracuje także w transdyscyplinarnym grancie polsko-norweskim finansowanym z funduszy EOG. Jest współautorką publikacji o zasięgu międzynarodowym, m.in. w Virtual Reality oraz Frontiers in Virtual Reality.
czytaj więcej zwiń

Dr hab. Elżbieta Kasprzak

Psycholog, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Badaczka:

– karier Polaków, wzorów karier, ich uwarunkowań i konsekwencji dla dobrostanu pracowników
– pozytywnego funkcjonowania w pracy, talentów i mocnych stron, sensu w pracy i satysfakcji z pracy, zaangażowania i  przywiązania do organizacji
– pasji, szczególnie pasji pracy, oraz kształtowania pracy i innych zachowań proaktywnych, które podnoszą efektywność oraz zadowolenie
– nadziei w ramach międzynarodowego projektu badawczego Hope Barometer, który ma na celu coroczny monitoring nadziei i dobrostanu Europejczyków

Praktyk:

– interwencji pozytywnych w środowisku pracy i poza nim: wspieranie optymizmu, zaangażowania i nastawienia na cel, rozwijania pasji pracy i wykorzystywania talentów
– radzenia sobie ze stresem w pracy
– poprawy współpracy i relacji w grupie pracowniczej
– budowania pozytywnej postawy do pracy i organizacji
– kształtowania pracy zgodnie z osobistymi preferencjami i celami organizacji

czytaj więcej zwiń

Milena Filippowicz

Psycholog oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (CBT) w trakcie certyfikacji. 
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa w rożnego rodzaju instytucjach państwowych oraz ośrodkach i szpitalach psychiatrycznych. Od kilku lat zajmuje się także prowadzeniem psychoterapii indywidualnej oraz grupowych warsztatów rozwojowych. 
 

Jako terapeuta pracuje z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności dnia codziennego. 

Ponadto pomaga także w:
– zaburzeniach nastroju, depresji
– zaburzeniach lękowych
– radzeniu sobie ze stresem
– trudnościach w relacjach z innymi
– niskim poczuciu własnej wartości
 
Za każdym razem indywidualnie dobiera optymalne narzędzia i procedury terapeutyczne dostosowane do problemu, z jakim przychodzi klient. Ważne jest dla niej stworzenie życzliwej relacji klient-terapeuta, która umożliwi wspólną pracę i znalezienie właściwych rozwiązań. 
czytaj więcej zwiń

Marta Wilk

Psycholog, coach kariery i doradca kariery, arteterapeuta (terapeuta sztuki) oraz psychoterapeuta integracyjny łączący psychoterapię poznawczo-behawioralną, humanistyczną oraz schematu w trakcie certyfikacji w Instytut Psychologia Zdrowia w Warszawie.
 

Specjalizuje się w poniższych obszarach wsparcia i pomocy:

– trudność w osiągnięciu harmonii we własnym życiu,
– trudne relacje z najbliższymi,
– nauka budowania relacji w przyjaźni i miłości,
– radzenie sobie z samotnością,
– niskie poczucie wartości i wzmacnianie pewności siebie,
– radzenie sobie napięciem, stresem, lękiem oraz niepokojem,
– uświadomienie swoich potrzeb,
– praca nad asertywnością,
– wzmacnianie motywacji,
– obniżony nastrój,
– trudności w stwierdzonych zaburzeniach osobowości,
– odczuwanie trudności wychowawczych ze swoimi dziećmi.

czytaj więcej zwiń

Ewelina Supińska

Psycholog, Coach Kryzysowy, Instruktor Jogi Śmiechu.

Praktyk HR z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w środowisku biznesowym. W roli HR Biznes Partnera wspierała menedżerów wszystkich szczebli w zakresie realizacji działań związanych z zarządzaniem zespołem oraz prawem pracy. Projektowała i prowadziła szkolenia menedżerskie oraz współtworzyła politykę zapobiegającą niepożądanym zachowaniom w środowisku pracy (mobbing, dyskryminacja itp.).

Wieloletni wykładowca przedmiotów związanych z psychologią, kompetencjami społecznymi i employer brandingiem.

Autorka artykułów związanych z tematyką psychologii i HR oraz współautorka publikacji naukowych na temat stresu i mobbingu.

Obecnie jako Ekspert ds. Zdrowia Psychicznego zajmuje się promocją zdrowia psychicznego w firmach oraz udziela indywidualnych konsultacji kryzysowych.

Specjalizuje się w tematyce:

– zarządzania stresem i rozwijania odporności psychicznej,
– wypalenia zawodowego,
– budowania dobrostanu,
– rozwijania kompetencji well-beingowego lidera,
– jogi śmiechu jako metody wspierającej zdrowie i dobre samopoczucie.

W swojej pracy wykorzystuje głównie podejście poznawczo-behawioralne, psychologię pozytywną oraz pracę z ciałem.

czytaj więcej zwiń

Joanna Ciepluch

Coach i trener samorozwoju. Specjalizuje się w tematach związanych ze stresem, samorozwojem i budowaniem relacji.

Certyfikowany trener metody Self–Reg. Prowadzi warsztaty, konsultacje antystresowe oraz live coaching. Wspiera klientów w podnoszeniu odporności na stres, budowaniu i wdrażaniu strategii antystresowych oraz w znalezieniu satysfakcji i balansu w różnych aspektach swojego życia. Pracuje również z rodzicami dzieci w wieku 0 – 6 nad nauką samoregulacji u dzieci.

czytaj więcej zwiń

Dorota Minta

Jedna z najbardziej znanych i aktywnych polskich psychologów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii dzieci i dorosłych. Propagatorka wiedzy o PTG (Post-traumatic Growth), czyli pozytywnej zmianie psychologicznej, jakiej możemy doświadczyć w wyniku poradzenia sobie z przeciwnościami losu.

Walczy ze stygmatyzowaniem problemów psychicznych, od lat działa na rzecz demokratycznego dostępu do pomocy terapeutycznej dla najsłabszych. Członkini Rady Programowej magazynu „Coaching”oraz Rady Ekspertów Ośrodka Badań i Opinii THINKTHANK. Współtworzy raporty opisujące polską rzeczywistość psychospołeczną w ramach Mobile Institute.

Swoją wiedzą w przystępny sposób dzieli się także w mediach masowych – prowadzi autorską rubrykę na platformie blogowej NaTemat.pl. występuje w Dzień Dobry TVN, Pytaniu na Śniadanie, udziela wywiadów prasie lifestylowej.

W trakcie pandemii dla Narodowego Funduszu Zdrowia stworzyła 10-odcinkowy cykl wideorozmów poświęconych radzeniu sobie ze stresem, lękiem i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Aktywistka społeczna – mentorka młodych kobiet-liderek w ramach programu „Vital Voices” oraz  prezeską fundacji STOMAlife, wspierającej osoby ze stomią. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Psychologów Polskich, jest jego prezeską. Jest zaangażowanie w działania Akademii Komunikacji Medycznej, gdzie zajmuje się psychologicznymi aspektami relacji lekarz-pacjent.

Ukończyła psychologię ze specjalizacją kliniczną na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Była wykładowczynią akademicką – na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przez 6 lat prowadziła zajęcia  z zakresu psychologii, przez kolejne trzy na SGGW.

czytaj więcej zwiń

Jacek Santorski

Psycholog biznesu, przedsiębiorca. W przeszłości zajmował się psychoterapią, aktualnie prowadzi Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Mateusz Majchrzak

Psycholog, ekspert snu. Od lat zajmuje się zawodowo tematem snu, a w szczególności terapią bezsenności, a także zaburzeniami lękowymi i stresem.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań Nad Snem, a także certyfikowanym terapeutą CBT-i.

Prowadzi terapie indywidualne, jak również wykłady na temat snu oraz stresu dla firm oraz klubów sportowych. Studiował psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Studiował także na University of New South Wales, Sydney, Australia. Wykładał (zajęcia o stresie oraz o śnie) na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Prowadził szkolenia o śnie, stresie oraz o podnoszeniu poziomu energii do pracy dla firm, takich jak: ENEA, ZYGUŁA, ROCHE, BIG STAR, SAMSUNG, SPORTS DIRECT, HYDRO ENGINEERING, FIBER 4U, BNP PARIBANK, OLIVER WYMAN, COLLIERS INTERNATIONAL, ARLA, McDonald’s, FRESENIUS KABI, CUSHMAN & WAKEFIELD, VATTENFALL, AstraZeneca, SANTANDER BANK, TAURON.

czytaj więcej zwiń

Nisarga Eryk Dobosz

Trener pracy z ciałem i oddechem, terapeuta masażu, certyfikowany w wielu technikach, specjalizujący się w Uwalnianiu Mięśniowo-Powięziowym oraz Głębokiej pracy z tkankami miękkimi.

Współzałożyciel oraz dyrektor Integral Body Institute.

Nisarga pasjonuje się promowaniem optymalnego stanu zdrowia poprzez właściwą dietę, ćwiczenia, relaks, a także, co ważne, oddychanie.

czytaj więcej zwiń

Konrad Falba

Ekspert oraz nauczyciel medytacji i samoświadomości, terapeuta, autor książek i kursów.

Autor metody „Mindfulness 2.0”, pozwalającej lepiej zrozumieć siebie, wyciszyć ciało, umysł i osiągnąć wewnętrzny spokój.

W pracy z drugim człowiekiem, nad jego samopoznaniem, uzdrowieniem i integracją, uwzględnia wiele aspektów naszego społeczeństwa, psychologię, socjologię oraz duchowe odkrycia, które znalazły zastosowanie również w jego życiu.

czytaj więcej zwiń

Adrian Litner 

Fizjoterapueta, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada 14 lat doświadczenia zawodowego. Od ponad 5 lat jest v-ce prezesem Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska Oddział Mazowiecki, a od ponad 4 lat obejmuje stanowisko Kierownika Zespołu Rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji KEN93 Orpea Polska. Jest ekspertem przy KIF ds. Badania i dokumentacji medycznej w fizjoterapii.

Porozmawiajmy...

Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.